Verminderen van de hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval door het hergebruiken van verpakkingen te maximaliseren als onderdeel van het residuenbeheerplan, zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Verminderen van de hoeveelheid ter verwijdering verzonden afval door het hergebruiken van verpakkingen te maximaliseren als onderdeel van het residuenbeheerplan, zoals vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Extra informatie

Sommige toepasbaarheidsbeperkingen vloeien voort uit het risico van verontreiniging van het afval dat door de hergebruikte verpakking wordt veroorzaakt.

Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren