Ten minste eenmaal per jaar monitoren van diffuse emissies van organische verbindingen naar lucht als gevolg van de regeneratie van afgewerkte oplosmiddelen, de decontaminatie van POP-houdende apparatuur met oplosmiddelen, en de fysisch-chemische beh...

Terug naar het overzicht

Ten minste eenmaal per jaar monitoren van diffuse emissies van organische verbindingen naar lucht als gevolg van de regeneratie van afgewerkte oplosmiddelen, de decontaminatie van POP-houdende apparatuur met oplosmiddelen, en de fysisch-chemische behandeling van oplosmiddelen, door het gebruiken één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren