Het verminderen van geleide emissies naar lucht van CO, NOX en SOX afkomstig van thermische behandeling, door het gebruik van techniek c en één of een combinatie van de technieken, zoals vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor WGC

Terug naar het overzicht

Het verminderen van geleide emissies naar lucht van CO, NOX en SOX afkomstig van thermische behandeling, door het gebruik van techniek c en één of een combinatie van de technieken, zoals vermeld in BBT 16 van de BBT-conclusies voor WGC
Techniektype
BBT
Studie BREF Afgasbehandeling in de chemische sector (WGC)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2023
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren