Het opstellen en uitvoeren van hanterings-en overbrengingsprocedures om de met de behandeling en overbrenging van afval verbonden milieurisico's te verminderen, zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Het opstellen en uitvoeren van hanterings-en overbrengingsprocedures om de met de behandeling en overbrenging van afval verbonden milieurisico's te verminderen, zoals vermeld in BBT 5 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
Geen BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Milieubeheerssysteem
Sectoren