Het opstellen en actueel houden van een inventaris van afvalwater- en afgasstromen, als onderdeel van het milieubeheersysteem om de vermindering van emissies naar water en lucht te bevorderen, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Het opstellen en actueel houden van een inventaris van afvalwater- en afgasstromen, als onderdeel van het milieubeheersysteem om de vermindering van emissies naar water en lucht te bevorderen, zoals vermeld in BBT 3 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren