Het monitoren van het jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater, met een frequentie van ten minste eenmaal per jaar, zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Het monitoren van het jaarlijkse water-, energie- en grondstoffenverbruik en de jaarlijkse productie van residuen en afvalwater, met een frequentie van ten minste eenmaal per jaar, zoals vermeld in BBT 11 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren