Het monitoren van de belangrijkste procesparameters (bv. afvalwaterdebiet, pH, temperatuur, geleidbaarheid, BZV) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat/uitlaat van de voorbehandeling, aan de inlaat van de eindbehandeling, aan het punt waar de emissi...

Terug naar het overzicht

Het monitoren van de belangrijkste procesparameters (bv. afvalwaterdebiet, pH, temperatuur, geleidbaarheid, BZV) op cruciale locaties (bv. aan de inlaat/uitlaat van de voorbehandeling, aan de inlaat van de eindbehandeling, aan het punt waar de emissie de installatie verlaat), om de emissies naar water te minimaliseren, zoals vermeld in BBT 6 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren