Het invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties van afvalbehandeling te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Het invoeren en naleven van een milieubeheersysteem (MBS) om de algehele milieuprestaties van afvalbehandeling te verbeteren, zoals vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Extra informatie

Het toepassingsgebied (bv. de mate van gedetailleerdheid) en de aard (bv. gestandaardiseerd of niet-gestandaardiseerd) van het MBS hebben in het algemeen te maken met de aard, omvang en complexiteit van de installatie en alle mogelijke milieueffecten ervan (mede bepaald door de soort en hoeveelheid verwerkt afval).

Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Milieubeheerssysteem
Sectoren