Gebruik van elektrische bouwmachines

Terug naar het overzicht

Gebruik van elektrische bouwmachines
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Enkel toepasbaar op vaste locatie

Studie BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie juni 2023
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren