BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin

bouw-en slooppuin
Terug naar filteroverzicht

Download studie

De  BBT-studie voor de sortering van bouw- en sloopafval en de recyclage van puin is een herziening van de studie ‘Beste Beschikbare Technieken voor recyclage van bouw- en slooppuin’ (Jacobs, 2004). Centraal aandachtspunt in deze studie is het verhogen van de recyclagegraad van bouw- en sloopafval.

Organisatorische en operationele maatregelen die als Beste Beschikbare Technieken (BBT) weerhouden worden, zijn bv. het toepassen van een (pre-)acceptatiebeleid, beheerplan en algemeen kwaliteitsborgingssysteem voor de sortering, en het gescheiden houden van afvalstromen en recyclaten. Aanvullende BBT, al dan niet mits bepaalde randvoorwaarden, ter verbetering van de sortering van bouw- en sloopafval specifiek voor sorteerders hebben betrekking op de verschillende processtappen, bv. voorsorteren, verwijderen van specifieke stromen en nasorteren. Daarnaast zijn er ook bijkomende BBT, mits eventuele randvoorwaarden, weerhouden voor de puinbrekers met betrekking tot o.a. het beheersen van stof, geluid en trillingen, het beperken van watergebruik en het verhogen van energie-efficiëntie. Op basis van de BBT worden aanbevelingen geformuleerd voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2023.