Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een com...

Terug naar het overzicht

Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een combinatie van de technieken te gebruiken, zoals vermeld in BBT 29 van de BBT-conclusies voor FMP
Techniektype
BBT
Studie BREF Ferrometaalverwerkende industrie (FMP)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie november 2022
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren