Items getagd met Oppervlaktebehandeling van metalen zonder solventen

De HCl-emissies naar lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken verminderen, door de bedrijfsparameters (d.w.z. temperatuur en zuurconcentratie in het bad) te controleren en de technieken te gebruiken, in de volgen... Custers Kristof
De belasting van organische verontreinigende stoffen in met olie of vet verontreinigd water (bv. afkomstig van olielozingen of van de reiniging van wals- en nawalsemulsies, ontvettingsoplossingen en smeermiddelen voor draadtrekken) dat voor verdere b... Custers Kristof
Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een com... Custers Kristof
Emissies naar lucht van stof, zuren (HCl, HF, H2SO4) en SOx afkomstig van het beitsen bij warmwalsen, koudwalsen, continu dompelverzinken en draadtrekken verminderen, door het gebruik van technieken a) of b) in combinatie met techniek c), zoals verme... Custers Kristof