Items getagd met Warmwalsen van ferrometalen

De belasting van organische verontreinigende stoffen in met olie of vet verontreinigd water (bv. afkomstig van olielozingen of van de reiniging van wals- en nawalsemulsies, ontvettingsoplossingen en smeermiddelen voor draadtrekken) dat voor verdere b... Custers Kristof
Emissies van stof, zuren (HCl, HF), SO2 en NOX naar lucht die afkomstig zijn van de nuttige toepassing van afgewerkt zuur verminderen (en tegelijk de CO-emissies beperken) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR verminderen, door een com... Custers Kristof
NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van beitsen met salpeterzuur (alleen of in combinatie met andere zuren) en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SCR bij warm- en koudwalsen verminderen, door de toepassing van een van de technieken ... Custers Kristof
Emissies naar lucht van stof, zuren (HCl, HF, H2SO4) en SOx afkomstig van het beitsen bij warmwalsen, koudwalsen, continu dompelverzinken en draadtrekken verminderen, door het gebruik van technieken a) of b) in combinatie met techniek c), zoals verme... Custers Kristof
NOX-emissies naar lucht die afkomstig zijn van verwarming voorkomen of beperken en tegelijk de CO-emissies en de NH3-emissies afkomstig van het gebruik van SNCR en/of SCR beperken, door ofwel het gebruik van elektriciteit uit fossielvrije energiebron... Custers Kristof