Een laag emissieniveau voor relevante verontreinigende stoffen bereiken door schroot en andere grondstoffen met de geschikte eigenschappen te kiezen zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor IS

Terug naar het overzicht

Een laag emissieniveau voor relevante verontreinigende stoffen bereiken door schroot en andere grondstoffen met de geschikte eigenschappen te kiezen zoals vermeld in BBT 7 van de BBT-conclusies voor IS
Techniektype
BBT
Extra informatie

Het selecteren en sorteren van schroot valt mogelijk niet volledig onder de controle van de exploitant.

Studie BREF IJzer en staalproductie (IS)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2012
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren