Items getagd met PCDD/F

Het monitoren van geleide emissies naar lucht, zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor SA Custers Kristof
Intermetallic zakfilter om emissies van stof, PCDD/F en zware metalen tot een minimum te beperken
de Ruiter Sheila
De emissies van verontreinigende stoffen, die niet in BBT 14 vermeld worden, meten zoals vermeld in BBT 15 van de BBT-conclusies voor IS
de Ruiter Sheila