Items getagd met Productie van ijzer en staal

Terugwinning van oude banden in EAF de Ruiter Sheila
Intermetallic zakfilter om emissies van stof, PCDD/F en zware metalen tot een minimum te beperken
de Ruiter Sheila
Contiarc oven de Ruiter Sheila
Recycling van BOF- en EAF-pollepelslakken als fluxmiddel in elektrische staalfabricage de Ruiter Sheila
Whirlkap voor secundaire ontstoffing de Ruiter Sheila
Verbetering van het gehalte aan schoon gasstof in BOF-installaties op basis van natte scrubbers door te upgraden naar Hydro Hybrid Filters de Ruiter Sheila
Injectie van afval in hoogovens
de Ruiter Sheila
Verbetering van de BOF-slakkenstabiliteit voor langdurig gebruik de Ruiter Sheila
Warmteterugwinning van slakken de Ruiter Sheila
Vermindering van de CO-uitstoot van hete kachels met een interne verbrandingskamer de Ruiter Sheila
Alternatieven voor het gebruik van cokesovengas de Ruiter Sheila
Enkele ovendrukregelingstechniek de Ruiter Sheila
Super cokesoven de Ruiter Sheila
Verbranding en recycling van droog afvalstof de Ruiter Sheila
Keramische filters voor de reductie van zowel deeltjes als stikstof oxiden uit gasstromen de Ruiter Sheila
CO₂ afvang en opslag de Ruiter Sheila
CO₂ mitigatie strategiën de Ruiter Sheila