Items getagd met PCB

Technieken voor het verwijderen van meervoudige polluenten door het gebruik van keramische filters en katalytische reductie Import user
Algehele milieuprestaties verbeteren en de geleide emissies van PCB's en organische verbindingen naar lucht verminderen, door het toepassen van alle technieken vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor WT Import user
Emissies van stof en van deeltjesgebonden metalen, PCDD/PCDF's en dioxineachtige PCB's naar lucht verminderen door het gebruiken van BBT 14d en één of een combinatie van de technieken vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor WT Import user
Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire emissies van sinterbanden, verminderen zoals vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor IS Import user
Emissies van polychloordibenzodioxinen/-furanen (PCDD/F) en polychloorbifenylen (PCB), bij primaire emissies van sinterbanden, voorkomen en/of verminderen door een of meer van de technieken vemeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor IS Import user