Items getagd met Metalen

Emissies naar lucht van stof en lood die afkomstig zijn van loodbaden verminderen, door het gebruik van alle technieken, zoals vermeld in BBT 51 van de BBT-conclusies voor FMP Custers Kristof
De emissies naar lucht van stof, nikkel en lood bij het voorwalsen en walsen verminderen in geval van lage stofontwikkelingsniveaus (bv. minder dan 100 g/h (zie BBT 42, punt b)), door het gebruik van waterstralen, zoals vermeld in BBT 43 van de BBT-c... Custers Kristof
De emissies naar lucht van stof, nikkel en lood bij mechanische bewerking (met inbegrip van snijden, oxidebreken, slijpen, voorwalsen, walsen, afwerken, afvlakken), schoonbranden en lassen beperken, door de emissies op te vangen door de technieken a)... Custers Kristof
Emissies naar lucht van stof en zink die afkomstig zijn van warm dompelen na fluxen bij continu dompelverzinken van draden en bij discontinu verzinken verminderen, bestaat erin de emissievorming te verminderen door de techniek b) of de technieken a) ... Custers Kristof
Vervang de latexrug door naaldvilt (bv. PES-biocomponentvezel) de Ruiter Sheila