Items getagd met POP's

Oliewasser voor de reductie van polygehalogeneerde aromaten en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's) in de rookgassen van verbrandingsinstallaties de Ruiter Sheila