Asfaltproductie bij verlaagde temperatuur

Terug naar het overzicht

Asfaltproductie bij verlaagde temperatuur
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

Het toepassen van deze techniek wordt bepaald door de opdrachtgever. Indien er geen vraag is, is er geen motivatie om in deze techniek te investeren.

Studie Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie januari 2013
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
 • Lucht
  • Broeikasgassen
   • CO2
  • Stof
  • Geur
  • VOS
   • Algemeen VOS
  • NOx
  • SOx
  • CO
 • Energie
Sectoren
 • Minerale producten
  • Productie van asfalt
   • Aanvoer en opslag van materialen
   • Voorbehandeling van materialen
   • Zeven, bufferen en doseren
   • Asfaltmengproces
   • Opslag warm asfalt
   • Laden van de vrachtwagens