Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales

asfaltcentrales
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in herziening. De versie die u hieronder kan downloaden is de versie van 2013.

Scope

In deze herziening zal in het bijzonder aandacht gevestigd worden op volgende aspecten van asfaltproductie: circulariteit van asfaltgranulaten, emissies naar lucht (in het bijzonder VOS en benzeen), en geurhinder.

Begeleidingscomité

Voor de studie werd een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van de asfaltsector (BVA (Belgische vereniging voor asfaltcentrales)), Mobilmat, Besix, en Colas), entiteiten van de Vlaamse overheid (de afdelingen GOP, BJO en handhaving van het departement Omgeving, OVAM en VMM), en overige experten (o.a. van het Belgian Road Research Centre (BRRC) en een afgevaardigde van Bond Beter Leefmilieu).

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft bij deze studie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Download studie

Deze BBT-studie (versie 2013) handelt over de asfaltcentrales in Vlaanderen en omvat alle bedrijven die asfalt op een vaste locatie, bij verhoogde temperaturen produceren. Asfalt is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel en wordt hoofdzakelijk in de wegenbouw gebruikt. De sector is eerder beperkt in aantal bedrijven (19 in 2010) maar voorziet de volledige Vlaamse regio van asfalt. 

De BBT-studie behandelt de milieuimpact van de asfaltcentrale vanaf de aanvoer en op- en overslag van grondstoffen, het transport naar de installatie en het mengproces tot aan de afvoer via vrachtwagens van het warme asfaltmengsel.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 14/05/2013.