Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze BBT-studie handelt over de asfaltcentrales in Vlaanderen en omvat alle bedrijven die asfalt op een vaste locatie, bij verhoogde temperaturen produceren. Asfalt is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel en wordt hoofdzakelijk in de wegenbouw gebruikt. De sector is eerder beperkt in aantal bedrijven (19 in 2010) maar voorziet de volledige Vlaamse regio van asfalt. 

De BBT-studie behandelt de milieuimpact van de asfaltcentrale vanaf de aanvoer en op- en overslag van grondstoffen, het transport naar de installatie en het mengproces tot aan de afvoer via vrachtwagens van het warme asfaltmengsel.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 14/05/2013.