Items getagd met Minerale producten

deNOx-installaties

Scope

In deze studie zal de focus gelegd worden op een diepgaande, theoretische oplijsting van de huidige technieken, waarbij gekeken wordt naar alle relevante parameters (bv. temperaturen, debieten, concentraties, enz.), kostprijzen, technische haalbaarheden en de (ideale) NH3/NOx verhoudingen, en dit voor verschillende scenario’s. Uiteindelijk is het doel van deze studie om de LUSS-tool te gaan actualiseren en uitbreiden, waarbij de informatie uit de studie zal dienen als achtergronddocument. 

BBT-voorstudie asfaltcentrales

Aanleiding voor de voorstudie

Naar aanleiding van de aanslepende hinderproblematiek veroorzaakt door asfaltcentrales, en de verschillende parlementaire vragen die in dit kader recentelijk en herhaaldelijk gesteld worden, werd door het departement Omgeving het voorstel gelanceerd voor een herziening van de BBT-studie asfaltcentrales bij de opmaak van een nieuw meerjarenprogramma Vlaamse BBT-studies 2021-2022. Op de stuurgroepvergadering van juni 2020 (ST80) werd het voorstel besproken en werd beslist dat VITO eerst een BBT-voorstudie zou uitvoeren.