BBT voor mestverwerking

mestverwerking
Terug naar filteroverzicht

Download studie

De BBT Mestverwerking is al aan haar derde editie toe. In 1998 en 2002 moest nog besloten worden dat de verwerking enkel haalbaar was voor kippenmest. Maar sindsdien hebben de technieken voor varkensmestverwerking zich verder ontwikkeld. En wat meer is, ze zijn goedkoper geworden. De nieuwe studie besluit dan ook dat mestverwerking voor bepaalde varkensbedrijven nu wel haalbaar is. Het gaat dan wel om de meer rendabele bedrijven die op een gunstige locatie gelegen zijn. Dat is goed nieuws voor het mestbeleid. Het blijkt immers niet langer onmogelijk om bijkomende mestverwerkingcapaciteit op te zetten. VITO beveelt de overheid aan om de mogelijkheden voor financiële ondersteuning verder te onderzoeken. Bovendien moet een actief communicatiebeleid voor een betere inburgering van mestverwerking zorgen. De studie kan daarbij als basis dienen.

De huidige studie behoudt de globale aanpak van de studie uit 2002 waarbij de technieken apart besproken worden en met deze technieken mestverwerkingstrajecten worden voorgesteld. In deze versie is de beschikbare informatie geüpdatet en zijn nieuwe trajecten voorgesteld die de huidige stand van de techniek beter weerspiegelen. De grote verschillen met de vorige versie zijn enerzijds de economische analyse waarbij een duidelijk beeld wordt geschetst van de complexiteit en draagkracht van de gespecialiseerde vleesvarkenssector, en anderzijds de aanbevelingen die worden gedaan voor lozingsnormen, coverwerking en verbranding.

Addendum
Dit addendum bestaat uit een actualisatie van de BBT-evaluatie in de BBT-studie mestverwerking.
Deze evaluatie steunt op een geactualiseerde scoring van de technische haalbaarheid, milieu-impact en economische haalbaarheid (BBT-methodologie) van mestverwerkingstrajecten in de Vlaamse context. In dit addendum wordt specifieke aandacht gegeven aan de mogelijkheden voor een beter materiaalhergebruik en betere nutriëntrecuperatie (circulariteit) in deze processen, zoals ook gevraagd door het Vlaamse beleid.