14/07/2020

Finale draft addendum BBT-studie Mestverwerking beschikbaar

mestverwerking
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking is online beschikbaar via https://emis.vito.be/nl/node/71646.

Vooreerst werd de technische haalbaarheid van mestverwerkingstrajecten (= combinatie van technieken) voor de twee gekozen mesttypes (dikke en dunne fractie varkensmest) geëvalueerd, met name technologische praktijkrijpheid, marktrijpheid van de producten, wettelijke aspecten/conformiteit met huidige regelgeving en locatiespecifieke aspecten. Vervolgens werd de milieuperformantie (inclusief nutriëntrecuperatie) onderzocht en tenslotte de kostprijs van de mestverwerkingstrajecten. Tot slot werd ook nagegaan of de conclusies van de evaluaties ook breder gelden voor andere mestsoorten of bij andere randvoorwaarden, bv. aanvullende technieken zoals voorafgaande vergisting of bv. andere afzetmarkten ovv kunstmest.

Het addendum bevat de conclusies inzake BBT en “technieken in opkomst” voor mestverwerkingstrajecten en aanbevelingen voor het Vlaams beleid ikv o.a. vergunningen, nutriëntrecuperatie, waterbesparing en voor verder onderzoek als aanvulling bij de bestaande BBT-studie mestverwerking.

De leden van het begeleidingscomité en de stuurgroep van het BBT-kenniscentrum hebben tot 26/08/2020 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele commentaren over te maken. Nadien zal het addendum aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden.