23/04/2019

Addendum BBT-studie Mestverwerking

mest
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking (2007).

In dit addendum zal de focus gelegd worden op mestverwerkingstechnieken die ingezet kunnen worden met het oog op nutriëntrecuperatie.
Enerzijds zullen de nieuwe milieujuridische en economische ontwikkelingen in mestverwerking in kaart gebracht worden. Anderzijds zullen de nieuwe technologische evoluties bij mestverwerking onder de loep genomen worden.

VITO, GOP, OVAM en VLM bekijken de vraagstelling voor dit addendum meer in detail tijdens een vooroverleg begin mei 2019. De concrete aanpak en timing van dit addendum zal vervolgens besproken worden met de leden begeleidingscomité op 14/05/19. 

Indien u meer informatie wenst over het addendum bij de BBT-studie mestverwerking kan u contact opnemen met An Derden.