08/09/2020

Eindrapport addendum BBT-studie Mestverwerking beschikbaar

plantje
Terug naar artikeloverzicht

Het addendum nutriëntrecuperatie bij de BBT-studie mestverwerking is afgewerkt. Het eindrapport is online beschikbaar via https://emis.vito.be/nl/node/78180.

Dit addendum bevat een evaluatie van de technische haalbaarheid van mestverwerkingstrajecten (= combinatie van technieken) voor de twee gekozen mesttypes (dikke en dunne fractie varkensmest), meer bepaald technologische praktijkrijpheid, marktrijpheid van de producten, wettelijke aspecten / conformiteit met huidige regelgeving en locatiespecifieke aspecten. Ook werd de milieuperformantie (inclusief nutriëntrecuperatie) en de kostprijs van de mestverwerkingstrajecten onderzocht. In het addendum werd ook nagegaan of de conclusies van de evaluaties ook breder gelden voor andere mestsoorten of bij andere randvoorwaarden, bv. aanvullende technieken zoals voorafgaande vergisting of bv. andere afzetmarkten ovv kunstmest. Het addendum bevat de conclusies inzake BBT en “technieken in opkomst” voor mestverwerkingstrajecten met focus op nutriëntrecuperatie en aanbevelingen voor het Vlaams beleid ikv o.a. vergunningen, nutriëntrecuperatie, waterbesparing en voor verder onderzoek als aanvulling bij de bestaande BBT-studie mestverwerking.