BREF-studie monitoring

emissie
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit document bevat informatie over de algemene aspecten van het monitoren van emissies naar lucht en water. Volgens de Richtlijn Industriële Emissies (Art. 16.1) moeten vergunningsvoorwaarden voor de monitoring van emissies gebaseerd zijn op de in de BBT-conclusies beschreven conclusies inzake monitoring. Dit document biedt praktische richtsnoeren om vergunningsverleners te ondersteunen bij het vastleggen van monitoringsvoorwaarden op basis van de BBT-conclusies.  Ook kan het document gebruikt worden door de technische werkgroepen bij het uitwerken van de BREFs en de bijhorende BBT-conclusies.