25/11/2021

Voorstudie BBT asfaltcentrales in opmaak

asfalt
Terug naar artikeloverzicht

Op dit moment wordt de voorstudie BBT-asfaltcentrales uitgevoerd.

In deze voorstudie wordt gekeken of een (gedeeltelijke of volledige) herziening van de BBT-studie aangewezen is, en werd hiertoe een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van enerzijds de asfaltsector (BVA (Belgische vereniging voor asfaltcentrales)), Mobilmat, Besix, en Colas) en anderzijds entiteiten van de Vlaamse overheid (de afdelingen GOP, BJO en handhaving van het departement Omgeving, OVAM en VMM). De voorstudie focust op de huidige problematieken waar asfaltcentrales mee betrokken zijn, in het bijzonder luchtemissies (VOS en benzeen) en geurhinder. De resultaten en de finale versie van de voorstudie zullen begin 2022 beschikbaar zijn.

Indien u meer informatie wenst over de voorstudie BBT-asfaltcentrales, kan u contact opnemen met Kristof Custers.