23/02/2024

Finale draft van de herziening van de BBT-studie voor asfaltcentrales is beschikbaar

asfalt
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van de BBT-studie voor asfaltcentrales is online beschikbaar. Deze herziening van de studie 'Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales' (Leyssens, 2013) concentreert zich voornamelijk op het minimaliseren van emissies naar de lucht en het beperken van hinder.

De meeste technieken die als BBT zijn geselecteerd, richten zich op het voorkomen of, indien niet mogelijk, minimaliseren van luchtemissies. Dit gebeurt met het oog op het behoud van een hoge mate van circulariteit in de sector, mede mogelijk gemaakt door het gebruik van asfaltgranulaat (AG). Er is speciale aandacht besteed aan technieken voor het indirect opwarmen van asfaltgranulaat, en er zijn nieuwe voorstellen gedaan voor sectorale emissiegrenswaarden en monitoringsfrequenties. Aanvullende BBT, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, richten zich op continue procesoptimalisatie en het monitoren van procesparameters, om zo extra kennis te vergaren en de milieu-impact van asfaltcentrales in de toekomst nog verder te verlagen. Op basis van deze BBT worden aanbevelingen gedaan voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

De leden van het begeleidingscomité en de BBT/EMIS/EP-stuurgroep hebben tot 5 april 2024 de gelegenheid om hun akkoord over de finale draft te geven, of eventuele opmerkingen over te maken. Nadien zal de BBT-studie aangevuld worden met de eventuele opmerkingen en zal het eindrapport op EMIS geplaatst worden. Tenslotte zal deze studie ook in interactieve vorm op iBBT en in de databank BBT verschijnen.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Kristof Custers.