22/04/2022

Opstart herziening BBT-studie asfaltcentrales

asfalt
Terug naar artikeloverzicht

Uit de voorstudie BBT-asfaltcentrales, uitgevoerd in 2021, bleek een volledige herziening van de BBT-studie asfaltcentrales (2013) noodzakelijk.

De herziening werd officieel opgestart en een startvergadering met de leden van het begeleidingscomité zal begin mei 2022 plaatsvinden. Het begeleidingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van enerzijds de asfaltsector (BVA (Belgische vereniging voor asfaltcentrales)), Mobilmat, Besix, en Colas) en anderzijds entiteiten van de Vlaamse overheid (de afdelingen GOP, BJO en handhaving van het departement Omgeving, OVAM en VMM).

In deze BBT-studie zal in het bijzonder aandacht gevestigd worden op volgende aspecten van asfaltproductie: circulariteit van asfaltgranulaten, emissies naar lucht (in het bijzonder VOS en benzeen), en geurhinder.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Kristof Custers.