26/12/2013

Nieuwe iBBT's (asfaltcentrales en grafische sector) gepubliceerd

grafische sector
Terug naar artikeloverzicht

De in 2013 gepubliceerde BBT-studies over asfaltcentrales en de grafische sector zijn nu ook in iBBT raadpleegbaar!

iBBT is een interactieve online tool die de soms lijvige BBT-studies makkelijker hanteerbaar maakt en gestructureerd weergeeft. Met iBBT kan u grasduinen in een BBT-studie om een sector beter te leren kennen, maar tegelijk is iBBT hét instrument bij uitstek om voor één van de acht op heden beschikbare sectoren snel en gericht informatie op te zoeken omtrent de sectorspecifieke 'processen en bijhorende milieu-impact' enerzijds, en de 'beschikbare milieuvriendelijke technieken' anderzijds.

Op dit moment kan u in de iBBT-tool al voor acht sectoren de BBT-informatie raadplegen. Naast de recent gepubliceerde iBBT's voor asfaltcentrales en de grafische sector, zijn  de volgende BBT-studies eerder al in iBBT-formaat gegoten:

  • Nieuwe, kleine en middelgrote stookinstallatie, stationaire motoren en gasturbines, gestookt met fossiele brandstoffen
  • (Mest)covergistingsinstallaties
  • Laboratoria
  • Zwembaden
  • Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen
  • Veeteelt

In 2014 zullen nog meer BBT-studies naar iBBT vertaald worden, met als doel om nog meer BBT-informatie interactief, gemakkelijk en snel raadpleegbaar te maken.