BBT-voorstudie asfaltcentrales

asfalt
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Aanleiding voor de voorstudie

Naar aanleiding van de aanslepende hinderproblematiek veroorzaakt door asfaltcentrales, en de verschillende parlementaire vragen die in dit kader recentelijk en herhaaldelijk gesteld worden, werd door het departement Omgeving het voorstel gelanceerd voor een herziening van de BBT-studie asfaltcentrales bij de opmaak van een nieuw meerjarenprogramma Vlaamse BBT-studies 2021-2022. Op de stuurgroepvergadering van juni 2020 (ST80) werd het voorstel besproken en werd beslist dat VITO eerst een BBT-voorstudie zou uitvoeren.

 

Doelstellingen van de voorstudie

In deze voorstudie wordt gekeken of een (gedeeltelijke of volledige) herziening van de BBT-studie aangewezen is, en werd hiertoe een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van enerzijds de asfaltsector (BVA (Belgische vereniging voor asfaltcentrales)), Mobilmat, Besix, en Colas) en anderzijds entiteiten van de Vlaamse overheid (de afdelingen GOP, BJO en handhaving van het departement Omgeving, OVAM en VMM). De voorstudie focust op de huidige problematieken waar asfaltcentrales mee betrokken zijn, in het bijzonder luchtemissies (VOS en benzeen) en geurhinder.