11/06/2024

Eindrapport van de herziening van de BBT-studie voor asfaltcentrales is beschikbaar

asfalt
Terug naar artikeloverzicht

Het eindrapport van de BBT-studie voor asfaltcentrales is online beschikbaar. Deze herziening van de studie 'Beste Beschikbare Technieken voor asfaltcentrales' (Leyssens, 2013) concentreert zich voornamelijk op het minimaliseren van emissies naar de lucht en het beperken van hinder.

De meeste technieken die als BBT zijn geselecteerd, richten zich op het voorkomen of, indien niet mogelijk, minimaliseren van luchtemissies. Dit gebeurt met het oog op het behoud van een hoge mate van circulariteit in de sector, mede mogelijk gemaakt door het gebruik van asfaltgranulaat (AG). Er is speciale aandacht besteed aan technieken voor het indirect opwarmen van asfaltgranulaat, en er zijn nieuwe voorstellen gedaan voor sectorale emissiegrenswaarden en monitoringsfrequenties. Aanvullende BBT, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, richten zich op continue procesoptimalisatie en het monitoren van procesparameters, om zo extra kennis te vergaren en de milieu-impact van asfaltcentrales in de toekomst nog verder te verlagen. Op basis van deze BBT zijn aanbevelingen gedaan voor milieuvoorwaarden, verder onderzoek en technologische ontwikkeling.

U kan de studie ook in interactieve vorm op iBBT of via databank BBT raadplegen.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Kristof Custers.