BBT voor asfaltcentrales

Deze BBT-studie handelt over de asfaltcentrales in Vlaanderen en omvat alle bedrijven die asfalt op een vaste locatie, bij verhoogde temperaturen produceren. Asfalt is een mengsel van minerale bestanddelen (stenen, zand en vulstof) met een bitumineus bindmiddel en wordt hoofdzakelijk in de wegenbouw gebruikt. De sector is eerder beperkt in aantal bedrijven (19 in 2010) maar voorziet de volledige Vlaamse regio van asfalt. 

De BBT-studie behandelt de milieuimpact van de asfaltcentrale vanaf de aanvoer en op- en overslag van grondstoffen, het transport naar de installatie en het mengproces tot aan de afvoer via vrachtwagens van het warme asfaltmengsel.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 14/05/2013.

De finale studie als PDF downloaden (5.09 MB)

De studie in boekvorm bestellen bij drukkerij Artoos.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.


Tools

  • De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

  • Deze  studie op een interactieve manier doorzoeken via de IBBT.

 

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Asfaltbetoncentrales: 30.4
  • Opslag van bitumen: 1.2

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.