Zonnewind

Terug naar filteroverzicht

Contact

Henri Rulstraat 8
2240
Zandhoven
+32479297228
info@zonnewind.org
https://zonnewind.org/

Omschrijving activiteiten

Zonnewind is een energiecoöperatie in de Voorkempen die projecten voor hernieuwbare energie realiseert door en voor burgers.

Producten en diensten

Extra info

Zonnewind is een energiecoöperatie ontstaan in Zandhoven die zich als doel heeft gesteld de CO2-uitstoot in Zandhoven en omgeving terug te dringen en het publiek te informeren over de huidige problematiek rond klimaatverandering, de oorzaken ervan en de mogelijke oplossingen. Zonnewind CVBA werd in 2017 opgericht door enkele bezorgde en geëngageerde burgers die op deze manier hun kleine steentje proberen bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. We doen dit hoofdzakelijk door het vervangen van bestaande installaties door nieuwe milieu- of energievriendelijke alternatieven of we zoeken waar onze klanten kunnen besparen en tegelijkertijd investeren in hernieuwbare energie.

De financiering van onze projecten gebeurt door burgers die aandeelhouder worden van de coöperatie en in ruil een stuk van het rendement krijgen. Zo willen we de burgers op een positieve manier in contact brengen met de klimaatproblematiek en draagvlak creëren voor de nodige acties.