ODCM Group

Terug naar filteroverzicht

Contact

Albert I Laan
3582
beringen
0493094711
steffen@odcmilieu.be
http://www.odcmgroup.com

Omschrijving activiteiten

Op maat gemaakte oplossingen voor alle (milieu, bodem, water, lucht)deskundigen of experts die nood hebben aan een professionele en betrouwbare partner voor het uitvoeren van tekenwerk en GIS. Snelle interactie en opvolging van projecten, uitwerken digitale architectuur voor oplossingen op gebied van CAD & GIS. Outsorcing op projectbasis, steeds rendementsvol en kostenbesparend tekenwerk en GIS. Ondersteuning op vlak van tekenwerk tbv van diverse actoren, milieu (bodem,water,lucht), ruimtelijke inrichting, vergunningsplichtigen, ...

Producten en diensten

Extra info

ODC Milieu ;

Als onafhankelijk tekenbureau hebben we steeds op het voorplan gestaan wat betreft alle milieugerelateerde opdrachten, hierdoor zijn we met ons team in staat om alle projecten mbt CAD & GIS op een zeer eenvoudige manier doorheen het hele traject te ondersteunen en te begeleiden.


ODCM Urban;

Voor al uw projecten mbt ruimtelijke inrichting & stedenbouw, door onze expertise en vele jaren ervaring is er de know-how om snel alle kaartmateriaal te verzamelen en te visualiseren ifv het project.  Kostenbesparend en door de juiste basis kan dit ook dienst doen bij tal van andere vergunningsdossiers tot presentatiemateriaal.


ODCM Fields;

Hier hebben we op een innovatieve manier de kijk op opmeten en de uitvoering in het algemeen onder de loep genomen veelal voor milieugerelateerde opdrachten. Door middel van nieuwe technologieën van uitvoering te combineren met een andere visie op de benadering ervan, kunnen we tijdswinst boeken met de garantie op de volledigheid van gegevens. En met een ruime keuze aan opties die gebaseerd zijn op efficiëntie en kostenbesparing dit door het begeleiden van dit proces of door actief deel te nemen aan de voorbereiding, afhankelijk van wat de klant wenst. Maar ook traditionele terreinopnames, inventarisaties, buurtonderzoeken e.d.


ODCM Data;

Beschikt u over data in eender welke vorm dan kunnen we volledig op maat dit digitaliseren i.f.v. uw specifieke noden.  Doordat oudere informatie eerder beschikbaar is in analoge vorm is dit eerder een werk waarmee een professional zich niet hoeft mee bezig te houden. Enerzijds gaande van het louter digitaliseren van data tot het opleveren in het gewenste formaat, anderzijds de bewerking van die data, welke info wil je uit de info halen, op welke manier wil je deze visualiseren.

Door onze specialisatie in CAD kunnen we ook de beschikbare data, digitaliseren en door een bepaalde opbouw te exporteren, eenvoudig koppelen aan CAD plannen voor de opmaak van nieuwe CAD plannen.


ODCM Solutions; 

Door onze ervaring als onafhankelijke externe partner bij vele firma’s in verschillende vakgebieden hebben we een uniek inzicht verkregen in procesanalyse of zoals we het noemen ‘full circle engineering’. 

Dit is toegespitst op ondernemingen die gebruik maken van CAD software, meestal is het gebruik van CAD in die mate van ondergeschikt belang in het hele proces om tot een resultaat te komen, dat het gebruik en de efficiëntie niet gemonitord wordt.

Door die unieke kijk, door niet gebonden te zijn aan interne processen of protocollen, hebben we het voordeel om de zaken anders te benaderen wat bij ons gelijk staat aan ‘full circle engineering’.

Alle processen, acties of protocollen die het CAD gedeelte doorkruisen worden mee opgenomen in de analyse en bekeken hoe we de synergie tussen de aparte onderdelen kunnen optimaliseren voor een maximum aan rendement en met een kostenbesparende eigenschap.

Verdere toelichtingen mbt de diensten kunnen op aanvraag verkregen worden.