Items getagd met Landbouwbedrijven met opslag organisch materiaal

Het verbeteren van de scheiding van silosappen uit de voeropslag door deze zelfregulerend te maken d.m.v. het toepassen van sensortechnologie en een zelfsturende klep Custers Kristof
Tijdig ledigen van de opslagvoorziening(en) voor silosappen Custers Kristof
Voldoende opslagcapaciteit voor de opvang van silosappen voorzien Custers Kristof
Gescheiden opvang van silosappen (en niet-verontreinigd hemelwater) Custers Kristof
Opvanggoten en opvangsysteem voorzien voor het afstromen van erfsappen op het erf/bedrijfsterrein Custers Kristof
Beschadigde sleufsilo’s/kuilplaten zo snel als mogelijk herstellen of heraanleggen indien herstel niet mogelijk is Custers Kristof
Vloeistofdichte, zuurbestendige vloeren (en wanden i.g.v. een sleufsilo) toepassen bij opslag van organisch materiaal Custers Kristof
Voldoende opslagcapaciteit in de rijkuil of sleufsilo voorzien Custers Kristof
Constructie sleufsilo/kuilplaat volgens goede bedrijfspraktijk Custers Kristof
Uitkuilen van organisch materiaal optimaliseren Custers Kristof