Uitkuilen van organisch materiaal optimaliseren

Terug naar het overzicht

Uitkuilen van organisch materiaal optimaliseren
Techniektype
BBT
Extra informatie

Voor kleinere bedrijven is een voermengwagen vaak niet economisch haalbaar

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren