Alternatieve methoden gebruiken voor de opslag van organisch materiaal in landbouwbedrijven

Terug naar het overzicht

Alternatieve methoden gebruiken voor de opslag van organisch materiaal in landbouwbedrijven
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT waar lage voersnelheden worden toegepast of waar beperkte opslagruimte in rijkuilen/sleufsilo’s aanwezig is.

Extra informatie

Niet praktisch toepasbaar in covergistingsinstallaties. Vooral interessant in landbouwbedrijven waar lage voersnelheden worden toegepast of waar beperkte opslagruimte in rijkuilen/sleufsilo’s aanwezig is.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren