Dakgoten plaatsen om nietverontreinigd hemelwater op te vangen

Terug naar het overzicht

Dakgoten plaatsen om nietverontreinigd hemelwater op te vangen
Techniektype
BBT
Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren