Compartimentering van het erf/bedrijfsterrein

Terug naar het overzicht

Compartimentering van het erf/bedrijfsterrein
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor nieuw erf/bedrijfsterrein of indien de algehele renovatie van een bestaand erf/bedrijfsterrein dit toelaat en mits een voldoende lange overgangstermijn voorzien wordt, met uitzondering van covergistingsinstallaties met een nullozerstatuut en van covergistingsinstallaties zonder een nullozerstatuut die alle erfsappen opvangen en mee vergisten.

Extra informatie

Technisch moeilijk haalbaar bij bestaande bedrijven.

Economisch moeilijk haalbaar bij bestaande bedrijven.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren