(specifieke) afvalwater(fracties) vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) vertraagd afvoeren naar het oppervlaktewater
Techniektype
Geen BBT
Wanneer is dit BBT?

Tenzij voor niet-verontreinigd hemelwater.

Extra informatie

In de praktijk blijft er een reëel risico op puntvervuiling. Zolang niet alle preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen toegepast zijn ter voorkoming van de verontreiniging van het hemelwater is vertraagde afvoer geen optie (kan wel voor niet-verontreinigd hemelwater).

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren