Tijdig ledigen van de opslagvoorziening(en) voor silosappen