Gescheiden opvang van silosappen (en niet-verontreinigd hemelwater)

Terug naar het overzicht

Gescheiden opvang van silosappen (en niet-verontreinigd hemelwater)
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT bij de aanleg van nieuwe sleufsilo’s/kuilplaten of heraanleg van bestaande sleufsilo’s/kuilplaten voor alle landbouwbedrijven en covergistingsinstallaties met uitzondering van de covergistingsinstallaties met een nullozerstatuut en de covergistingsinstallaties zonder een nullozerstatuut waar alle silosappen opgevangen en mee vergist worden

Extra informatie

In bepaalde situaties technisch moeilijk haalbaar bij bestaande sleufsilo’s/kuilplaten.

Bij bestaande sleufsilo’s/kuilplaten is de economische haalbaarheid van een first-flushsysteem van geval tot geval te evalueren omdat de investeringskosten sterk kunnen variëren naargelang de specifieke uitvoeringsvorm, gewenste capaciteit van de opvangvoorziening, plaatsgebonden eigenschappen van erf/bedrijfsterrein etc.

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren