(specifieke) afvalwater(fracties) laten infiltreren

Terug naar het overzicht

(specifieke) afvalwater(fracties) laten infiltreren
Techniektype
Geen BBT
Wanneer is dit BBT?

Tenzij voor niet-verontreinigd hemelwater.

Extra informatie

Lokale omstandigheden kunnen het toepassen van infiltratievoorzieningen onmogelijk maken, zoals de beperkte infiltratiecapaciteit van de ondergrond of een (tijdelijke) hoge grondwaterstand.

In de praktijk blijft er een reëel risico op puntvervuiling. Zolang niet alle preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen toegepast zijn ter voorkoming van de verontreiniging van het hemelwater is infiltratie geen optie (kan wel voor niet-verontreinigd hemelwater)

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Grondwaterstand
Sectoren