Constructie sleufsilo/kuilplaat volgens goede bedrijfspraktijk

Terug naar het overzicht

Constructie sleufsilo/kuilplaat volgens goede bedrijfspraktijk
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

BBT voor nieuwe sleufsilo’s/kuilplaten en BBT voor bestaande sleufsilo’s/kuilplaten indien de renovatie/heraanleg dit toelaat en mits een voldoende lange overgangstermijn voorzien wordt.

Extra informatie

In bepaalde situaties technisch moeilijk haalbaar bij bestaande sleufsilo’s/kuilplaten

Studie BBT-studie voor het voorkomen van afstromen van erfsappen
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie april 2022
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren