BREF-studie oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

De werkingssfeer van dit document is gebaseerd op punt 2.6 van bijlage I van de IPPC-richtlijn:

2.6 Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m³ bedraagt.

Voor de interpretatie van de grens van 30 m³ is de inleiding van bijlage I van de richtlijn cruciaal: "Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld".

Veel installaties hebben een combinatie van kleine en grote productielijnen, waarbij sprake is van zowel elektrolytische als chemische processen, en verwante activiteiten. Dit betekent dat bij de informatie-uitwisseling bij het opstellen van deze BREF alle processen die binnen de werkingssfeer vallen, ongeacht de schaal waarop ze worden uitgevoerd, aan bod zijn gekomen.

Metalen en kunststoffen worden behandeld om hun oppervlakte-eigenschappen te veranderen met het oog op decoratie en reflecterend vermogen, verbetering van de hardheid en slijtvastheid,roestpreventie en als basis ter verbetering van de hechting van andere behandelingen zoals lakken of lichtgevoelige lagen voor bedrukking. De oppervlaktebehandelingsindustrie speelt een belangrijke rol bij de verlenging van de levensduur van metalen, bijvoorbeeld in autocarrosserieën en bouwmaterialen. De producten worden ook gebruikt in apparatuur die de veiligheid verhoogt of het verbruik van andere grondstoffen vermindert. De belangrijkste milieueffecten houden verband met het energie- en waterverbruik, het verbruik van grondstoffen, de emissie naar oppervlaktewater en grondwater, vast en vloeibaar afval en de toestand van de locatie bij het beëindigen van de activiteiten.

In de praktijk worden de momenteel gebruikte elektrolytische en chemische processen op waterbasis uitgevoerd. Activiteiten die direct verwant zijn aan deze processen worden in dit document ook beschreven. Komen niet aan bod:

  • harding (met uitzondering van behandeling tegen waterstofbrosheid);
  • andere fysische oppervlaktebehandelingen zoals opdamping van metalen;
  • thermisch verzinken en bulk-beitsen van ijzer en staal: deze worden besproken in het BREF voor de bewerking van ferrometalen;
  • oppervlaktebehandelingsprocessen die in het BREF voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen worden besproken, hoewel ontvetting met oplosmiddel in dit document als optie voor ontvetting wordt genoemd;
  • elektro-lakken (elektroforetisch lakken), dat ook in het BREF voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen wordt besproken.

De studie als PDF downloaden : Samenvatting (NL - 65 Kb)   |   Volledig rapport (EN - 6145 Kb - 582 pag.)

GPBV-checklijst

De in de BREF opgelijste BBT zijn in het Nederlands beschikbaar onder de vorm van een checklijst.

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BREF-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

  • Oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van kunststoffen: 23.4
  • Oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen: 29.5.5.4°

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studies