09/09/2022

Kick-off meeting BREF oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen

profielen
Terug naar artikeloverzicht

De startvergadering van de BREF STM (Surface treatment of metals and plastics) vond digitaal plaats in een reeks van 4 online sessies in de periode van 30/05 - 07/06/2022.

Tijdens deze vergadering werden de scope, key environmental issues, structuur van de BREF, toegepaste processen en technieken, en de informatie en data collectie besproken. De leden van de TWG hadden hierover in februari 2022 reeds de 'initial positions' (standpunten) ingediend. België werd tijdens de startvergadering vertegenwoordigd door Ruben Vandewalle (Departement Omgeving) en Tim Goelen (VITO).

Op de startvergadering werd beslist om ook de halfgeleiderproductie mee op te nemen in de scope van deze BREF STM. Hiervoor heeft het EIPPCB op 12/07/2022 reeds contact opgenomen met de European Semiconductor Industry Association (ESIA). Daarnaast werd tijdens deze vergaderding beslist om twee bijkomende online workshops te organiseren in voorbereiding van de questionnaire ontwikkeling op donderdag 15/09/2022 over:

  • de relevante contextuele informatie die verzameld dient te worden tijdens de data-verzameling om te garanderen dat de verzamelde data over verschillende parameters zoals energie, water en materiaalverbruik, geschikt zijn voor hun doel; 
  • en de lijst van chemicaliën die gebruikt worden tijdens STM processen.

De vertegenwoordigers van België zullen aan beide deelnemen.

De voorlopige timing van de komende mijlpalen ziet eruit als volgt:

  • 15/09/2022: workshops in voorbereiding van questionnaire ontwikkeling
  • 11/2022: workshop ter afronding van de questionnaire &  vervollediging selectie well-performing installations
  • 01/2023: uitsturen van de questionnaires
  • 04/2023: deadline indienen questionnaires
  • Q1 2024: eerste draft herziene BREF STM

Het officiële verslag van de startvergadering is terug te vinden op de website van het EIPPCB.