25/11/2021

BREF STM: Call for initial positions

STM
Terug naar artikeloverzicht

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF STM (Surface treatment of metals and plastics).

Dit is een herziening van de BREF STM uit 2006. De activiteiten waarop de herziening van toepassing is, is de oppervlaktebehandeling van metalen of kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m³ bedraagt (zoals vermeld in de IED-bijlage I, 2.6).

Standpunten over scope, aanpak en aandachtspunten, kunnen tot 21 januari 2022 overgemaakt worden aan het IPPC Bureau. In opdracht van en in samenwerking met GOP bereidt het BBT-kenniscentrum het Belgische initieel standpunt voor.

Indien u meer informatie wenst over de call for initial positions of over de herziening van de BREF STM dan kan u contact opnemen met Tim Goelen.