Verminderen van gekanaliseerde emissies naar lucht van organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb’s, afkomstig van de afvalverbranding, door het toepassen van technieken, zoals vermeld in BBT 30 van de BBT-conclusies voor WI

Terug naar het overzicht

Verminderen van gekanaliseerde emissies naar lucht van organische verbindingen, waaronder PCDD/F en pcb’s, afkomstig van de afvalverbranding, door het toepassen van technieken, zoals vermeld in BBT 30 van de BBT-conclusies voor WI
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalverbranding (WI)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie december 2019
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren